Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar
www.allesoverhetgebit.nl.

De kosten
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
· Omschrijving codes tandartstarieven
· Tandartstarieven
· Techniekkosten

Let op: voor cosmetische behandelingen bent u BTW verschuldigd. De tarieven in bovenstaande lijst zijn exclusief BTW!

Betalingswijzen:

Reguliere tandheelkundige behandelingen

Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics. Het factoringbedrijf stuurt de nota naar uw verzekering. Voor het restantbedrag ontvangt u een nota.

Bij vragen over de factuur belt u met Infomedics

Cosmetische behandelingen

De totale kosten dienen te worden voldaan voorafgaand aan de eindbehandeling, waarvan 50% voor aanvang van de behandeling.